Hoppa till innehåll

CSR står för Corporate Social Responsibility, företagens sociala ansvar.

Genom att göra en analys på hur just ert företag kan medverka till ett bättre samhälle för människor och miljö ökar ni er konkurrenskraft och möter era konsumenters och kunders krav på ett långsiktigt ansvar för mänskliga rättigheter och en hållbar miljö.

Qvarnverket erbjuder utbildningar i vad CRS står för och vad det omfattar i ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor. Samt analys och processledning i hur just ert företag kan utveckla ert arbete för hållbarhet internt och externt.

Vårt arbete utgår från Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. I allmänhet, utifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna som genomsyrar målen i Agenda 2030 för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla. Därifrån ser vi sedan på de specifika mål i Agenda 2030 som är mest aktuellt i er verksamhet, utifrån vad ni vill uppnå och var ni är i den processen.

CSR

I första hand utgår Qvarnverkets utbildningar i CSR från ert företags kärnverksamhet.

Vi startar med att säkerställa att ert företag inte gör skada på människor och miljö. För att sedan övergå till hur er egen verksamhet kan bidra till ökad samhällsnytta genom aktiva val.

Och sista steget i processen är om ni vill välja att samarbeta med och stötta en annan verksamhet som behöver ert ekonomiska stöd i Sverige eller internationellt.

Det finns många olika sätt för ert företag att stötta andra projekt och verksamheter. I Qvarnverket har vi valt landsbygdsutveckling och barn och ungas psykiska hälsa som de frågor vi vill bidra aktivt och ekonomiskt till i vårt samhällsansvar. Se mer under ”vårt sociala ansvarstagande”.

Kontakta oss för en skräddarsydd insats utifrån era behov.

Vad innebär hållbarhetsarbete och socialt ansvarstagande för er i framtiden och hur påverkar det ert varumärke? 

Bilder av Madeleine Olsson, Anna Wilhelmsson och Samuel Boneson.

© 2021 Qvarnverket.se