Hoppa till innehåll
ER STRATEGI FÖR ATT GENOMFÖRA BARNKONVENTIONEN

BARNKONVENTIONEN

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Vad innebär det i praktiken för er verksamhet? Qvarnverket hjälper er att mala ner Barnkonventionens kärna och sållar fram det som är av största vikt just för er.

CSR

CSR

Genom att göra en analys på hur just ert företag kan medverka till ett bättre samhälle för människor och miljö ökar ni er konkurrenskraft och möter era konsumenters och kunders krav på ett långsiktigt ansvar för mänskliga rättigheter och en hållbar miljö.

HÄLSA

Rätten till liv och hälsa är grundläggande i FNs konvention om mänskliga rättigheter och i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling, så väl som i vår egen svenska lagstiftning. Hur vävs de samman och vad innebär det för det arbetet som ni står i?

”Karin Bondeson delar med sig av sin mångfacetterade kunskap om barns rättigheter och inkluderar och välkomnar alla deltagare som hon utbildar. Hennes drivkraft och kompetens inom områdena mänskliga rättigheter, projekt och processutveckling samt gruppdynamik (för att nämna några) får deltagaren att aktivt reflektera och utveckla sin egna kompetens kontinuerligt under utbildningens gång. Karin vet hur man driver social utveckling, hur man får till personlig utveckling och teambuilding, något som man ser att hon verkligen brinner för som utbildare. Rekommenderar henne varmt!”

Jasmina Dizdarevic Cordero

Deltagare i utbildningar för volontärer i
telefonjour och samtalsmetodik

Bilder av Madeleine Olsson, Anna Wilhelmsson och Samuel Boneson.

© 2021 Qvarnverket.se